Τώρα στο πόδι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι με αιχμή την αξιολόγηση στο δημόσιο.
Όπως δηλώνει ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ στη Λάρισα η αξιολόγηση είναι τιμωρητική και στοχεύει στη συρρίκνωση των δημοσίων υπηρεσιών