Ο κτώβριος 1989 και ο νόμος 1866/89 για την τηλεόραση έχει ψηφισθεί

Το κρατικό μονοπώλιο στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα καταργήθηκε και ο δρόμος για τη δημιουργία και ανάπτυξη της ιδιωτικής τηλεόρασης είναι ανοικτός. Οι υπεύθυνοι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Θεσσαλίας συζητούν για την αναγκαιότητα δημιουργίας σύγχρονου τηλεοπτικού σταθμού που θα καλύψει με την εμβέλειά του την Κεντρική Ελλάδα. Σκοπός η κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική προσφορά μέσα από την αντικειμενική πληροφόρηση και την ψυχαγωγία.

Η απόφαση για τη δημιουργία της TRT ήταν ΟΜΟΦΩΝΗ!

Με τη σύσταση της Ανωνύμου Εταιρίας “ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ” αρχίζει ουσιαστικά ένας μαραθώνιος για την στελέχωση, την δημιουργία των 4άρων Θεσσαλικών studios, τον τεχνικό εξοπλισμό και τη μελέτη για τη δομή του προγράμματος. Με την προσθήκη του Βασίλη Λατσού στην Τεχνική ηγεσία της εταιρείας, με σκληρή δουλειά, συντονισμένες προσπάθειες και επαγγελματισμό, λίγο πριν το τέλος του 1989, η TRT είναι πια πραγματικότητα και εκπέμπει σε 24ωρη βάση δοκιμαστικά προγράμματα.

5 Φεβρουαρίου 1990. Η παράσταση αρχίζει!

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας βγήκε επίσημα στον αέρα. Σήμερα η TRT, το κυρίαρχο κανάλι της Κεντρικής Ελλάδας, διαθέτει studios (Βόλο – Λάρισα – Καρδίτσα – Τρίκαλα – Αθήνα), σύγχρονες εγκαταστάσεις, άρτιο τεχνικό εξοπλισμό και υπεύθυνο ανθρώπινο δυναμικό.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα καλύπτει όλο το 24ωρο και είναι δομημένο σε χρονικές ζώνες ώστε να προσεγγίζει το ευρύ κοινό πολύπλευρα και σε όλες τις ηλικίες. Με επιτυχία ικανοποιούμε ταυτόχρονα τις προτιμήσεις των τηλεθεατών και προσφέρουμε ένα δυναμικό μέσο επικοινωνίας στη διαφημιστική αγορά της Κεντρικής Ελλάδας. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της η TRT κατόρθωσε να διαμορφώσει και να διατηρήσει το στίγμα και την προσωπικότητά της. Με συνέπεια, σεβασμό, όραμα και προκαθορισμένους στόχους, κοιτάμε μπροστά και συνεχίζουμε

1998. Η επιβράβευση των προσπαθειών μας.

Το ΒΗΜΑ:Ποια κανάλια προτιμούν στην επαρχία

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ σε ποιά περιοχή της χώρας βρίσκονται οι πιστότεροι φίλοι της μικρής οθόνης; Πολλοί θα απαντούσαν στην Αθήνα της μοναξιάς, της «κλεισούρας» και της αλλοτρίωσης. Και όμως, το μεγαλύτερο ποσοστό φανατικών τηλεθεατών απαντάται στις εκτός Αττικής περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την τελευταία έρευνα που διενήργησε η εταιρεία «Amer Nielsen Research».

Πράγματι, η Στερεά Ελλάδα ­ εκτός Αττικής ­ θα πρέπει να «γίνει εικόνα» για τα μεγάλα κανάλια, αφού τους δίδει ποσοστά τηλεθέασης άπιαστα σε οποιοδήποτε άλλο γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας. Προτού προχωρήσουμε στην παράθεση και στην ανάλυση των στοιχείων, μια γενική διαπίστωση για την τηλεθέαση στην επαρχία (εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης):

τα τοπικΑ κανΑλια, εκτΟς ελαχΙστων εξαιρΕσεων Οπως το «TRT» της ΛΑρισας, διατηρΟΥν ένα «κομμΑτι της πΙτας», δεν φαΙνεται όμως να μποροΥν να «ξεκολλΗσουν» από τις καθαρΑ εγχΩριες προτιμΗσεις «κλειστοΥ κΥκλου». Ετσι στη συντριπτικΗ πλειονΟτητΑ τους δρουν συμπληρωματικΑ, ως προς ορισμΕνα «περιφερειακΑ» και κυρΙως ως προς τα «εθνικΗς εμβΕλειας» τηλεοπτικΑ δΙκτυα.

Ο Antenna φαίνεται να έχει το προβάδισμα στις περισσότερες περιοχές της χώρας το τελευταίο τρίμηνο του 1997, οπότε και διεξήχθη η μεγάλη αυτή έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο. Συνολικά σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας ­ εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης ­ ένα ποσοστό των ερωτωμένων που φθάνει το 49,9% απάντησε ότι βλέπει διάφορες εκπομπές του Antenna. Οι «επιδόσεις» του Mega κυμαίνονται στο 43,8% (αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι τα μερίδια αυτά δεν μπορούν να αθροιστούν). Στην τρίτη θέση έρχεται το Star με 19,9% και ακολουθεί ο Sky με 17,5%. Καλές είναι και οι επιδόσεις ­ συγκριτικά με την Αθήνα ­ των κρατικών καναλιών. Η ΕΤ1 έφθανε το 11,4%, η ΕΤ2 (τώρα ΝΕΤ) το 7,8% και η ΕΤ3 ξεπερνούσε τα όρια της Βόρειας Ελλάδας, με ένα πανελλαδικό ποσοστό της τάξεως του 2,4%. Η εικόνα δεν είναι πολύ σαφής για τα τοπικά κανάλια, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους.

Ενας τοπικΟς σταθμΟς απΟ τη ΘεσσαλΙα Ομως, ο TRT, κατΑφερε να «πλασαριστεΙ» στον πΙνακα με τα πανελλαδικΑ στοιχεΙα, αποσπΩντας ένα αξιοσημεΙωτο 3,5%!!! ΕΙναι μια απΟδειξη των δυνατοτΗτων που έχουν ακΟμη και περιφερειακοΙ σταθμοΙ.

Από τους λοιπούς περιφερειακούς «φιγουράρουν» ο Star Κεντρικής Ελλάδος με ένα 0,9% και οι σταθμοί Κρήτη TV του Ηρακλείου και σταθμός TV-100 της Θεσσαλονίκης. Ας δούμε όμως πώς διαμορφώνεται η τηλεθέαση ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης (αναφερθήκαμε αναλυτικά σε προηγούμενο δημοσίευμα), αλλά και εκτός των νησιών (όπου δεν διεξήχθη έρευνα). Το ζητούμενο λοιπόν είναι η τηλεθέαση στην ελληνική επαρχία.

…….

* ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Εδώ είναι «χωράφι» του Mega. Αποτελεί το γεωγραφικό διαμέρισμα, στο οποίο έρχεται πρώτο με 44,3% και ακολουθεί ο Antenna με 43%, ο Star με 21,1%, ο Sky με 14,3% και η ΕΤ από 7,8 ως 9,9%. Οπως και στην προηγούμενη αναφορά η «πελατεία» του Mega προέρχεται σε σημαντικό βαθμό από τα μεσαία και ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, τηλεθεατές με μεσαία και ανώτερη μόρφωση και ηλικίες μεταξύ 20 και 54 ετών. Στις υπόλοιπες ομάδες του πληθυσμού καθώς και στις γυναίκες η κυριαρχία του Antenna είναι αδιαμφισβήτητη, ακόμη και μέσα στο «γήπεδο» του Mega.

ΑξιοσημεΙωτη εΙναι η εκπληκτικΗ εμφΑνιση του περιφερειακοΥ καναλιοΥ TRT, το οποΙο φθΑνει στο 25,1%, με μεγΑλη απΗχηση στην ανΩτερη κοινωνικοοικονομικΗ και μορφωτικΗ ομΑδα του πληθυσμοΥ. ΘαυμΑστε ποσοστΑ: απΟ 27,8% ως 30,4%!

1999. Η Αναγνώριση

Ένα ξεχωριστό γεγονός σηματοδότησε τα 10 χρόνια λειτουργίας της TRT, η οποία βραβεύτηκε ως το καλύτερο Περιφερειακό Τηλεοπτικό κανάλι για το έτος 1999 απο την Επιτροπή των Δημοσιογράφων της Ε.Ρ.Α. και την “Κυβέρνηση των Μη Κυβερνητικών”  στα πλαίσια του θεσμού της “Κοινωνίας των Πολιτών”. Η βράβευση έγινε στο ξενοδοχείο CARAVEL παρουσία της Υπουργού Εσωτερικών κας. Βάσως Παπανδρέου, του Υπουργού Εξωτερικών κου. Γεωργίου Παπανδρέου, του Υπουργού Εθνικής Αμυνας κου. Ακη Τσοχατζόπουλου, του Υφυπουργού Μεταφορών κου. Αλεξάνδρου Βούλγαρη, του Γεν. Διευθυντού της ΕΡΑ κου. Γιάννη Τζανετάκου, εκπροσώπων οργανώσεων, φορέων, μέσων μαζικής ενημέρωσης και πολλών άλλων.

Το βραβείο παρέλαβε για την TRT ο Πρόεδρος κ. Αγγελος Αντωνίου, ο οποίος το χαρακτήρισε σαν “το καλύτερο δώρο για τα 10 χρόνια λειτουργίας του καναλιού, μία επιβράβευση των προσπαθειών της διοίκησης και των εργαζομένων, δέσμευση για συνέχιση της πορείας μας με περισσότερη ευθύνη και φροντίδα, αλλά και δικαίωση της προτίμησης των τηλεθεατών προς την TRT.

2007. Η Ψηφιακή εποχή

Η TRT μέσα από μια μεγάλη επένδυση προχωρά στην ανανέωση του εξοπλισμού της και εισέρχεται πλήρως στην ψηφιακή εποχή και περιλαμβάνει αίθουσα κεντρικού ελέγχου, 2 αίθουσες μοντάζ (Non linear editing), TAPELES WORKFLOW περιβάλλον παραγωγής & διαχείρισης υλικού με τη χρήση VIDEO SERVER, όλα σε ψηφιακή μορφή και ετοιμότητα για εκπομπή σήματος High Definition (HD).

2015. Η αλλαγή

Αλλαγή σκυτάλης για την TRT, η οποία αλλάζει ιδιοκτησία και συνεργάζεται σε δίκτυο με την εταιρεία Hellasnet. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με εκπομπές και ταινίες, ενώ ο εξοπλισμός αναβαθμίζεται σε 16:9 format και το κανάλι εντάσσεται στο δορυφορικό πακέτο της Cosmotetv στη θέση 670.

2018. Η TRT αποχαιρετά τον Ιδρυτή της Άγγελο Αντωνίου

Το «ύστατο χαίρε» στον ιδρυτή της TRT Άγγελο Αντωνίου, που απεβίωσε έπειτα από γενναία μάχη που έδωσε με ανίατη ασθένεια, απευθύνει η οικογένεια του μεγάλου καναλιού της Θεσσαλίας. Δείτε εδώ.