Χωλαίνει η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στους χώρους που συνδέονται με την τουριστική δραστηριότητα, όπως κατέδειξε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Βόλου, στο πλαίσιο της εκστρατεία ECOMOBILITY, που αφορά στην οικολογική και ανεμπόδιστη μετακίνηση.