Νέα στέγη αναζητούν οι ενεργοί πολίτες της Λάρισας καθώς το κτίριο το οποίο τους είχε παραχωρηθεί από το Φεβρουάριο του 2014 το ζητάει ο ιδιοκτήτη για άλλη χρήση