«Δεν εξισώνεται το πτυχίο των αποφοίτων τμημάτων ειδικής αγωγής, με αυτών της γενικής εκπαίδευσης, με μεταπτυχιακά και διδακτορικά στην ειδική αγωγή….», δήλωσε η περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Ελένη Αναστασοπούλου, στους διαμαρτυρόμενους Εκπαιδευτικούς που έσπευσαν στο γραφείο της, ζητώντας την απόσυρση της νέας τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών στην ειδική αγωγή.
Οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών, που πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, αφορούσαν τόσο τα κριτήρια πρόσληψης που προβλέπει η νέα τροπολογία, όσο και την πιθανότητα να μην γίνουν μόνιμοι διορισμοί στα επόμενα δύο χρόνια, που ορίζεται και η ισχύς της.