Χωρίς την έκτατη προσφορά των 1.000 ευρώ από τον ΟΑΕΔ παραμένουν οι απολυμένοι των SUPER MARKET Λάρισα , διότι δεν θεωρούνται απολυμένοι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Λάρισας, Τάσο Τσιαπλέ.