Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε ευαίσθητους τομείς του δημοσίου, όπως η υγεία και η παιδεία με διαφανείς διαδικασίες, διεκδικεί η ΑΔΕΔΥ Μαγνησίας με αφορμή τις αποκαλύψεις για το ρεκόρ προσλήψεων συμβασιούχων και εκτάκτου προσωπικού το τελευταίο εξάμηνο.