Μικροβιακή επιβάρυνση στο λιμάνι του Βόλου προκύπτει από τα τελευταία αποτελέσματα των αναλύσεων θαλασσινού νερού, που διενεργήθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Σε αντίθεση με αυτές τις μετρήσεις, η ΔΕΥΑΜΒ υποστηρίζει ότι σύμφωνα με τους δικούς της ελέγχους, δεν προκύπτει πηγή ρύπανσης από τους αγωγούς των ομβρίων.