Στη γενική συνέλευση του πανελλήνιου ιατρικού συλλόγου που πραγματοποιήθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, εκφράστηκαν οι σοβαρές επιφυλάξεις και του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας ως προς τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά στη δημιουργία των Τοπικών Μονάδων Υγείας, πιο γνωστών ως ιατρείων της γειτονιάς.