Απλήρωτοι παραμένουν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και στο Βόλο, σε ότι αφορά στην καταβολή δεδουλευμένων από νυκτερινή και υπερωριακή εργασία καθώς και για τις διακομιδές εκτός νομού Μαγνησίας. Γι αυτό το λόγο ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις που θα έχουν τη μορφή επίσχεσης εργασίας.