Εντυπωσιάζει το νέο κτήριο του οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, όπου δεν έχουμε απλώς την αξιοποίηση ενός εγκαταλελειμμένου εργοστασίου για τις ανάγκες του τοπικού ακαδημαϊκού ιδρύματος, αλλά τη συνέχιση ενός σχεδιασμού, ο οποίος ξεκινά από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του, αναφορικά στην μετατροπή παλιών εργοστασιακών εγκαταστάσεων σε υπερσύγχρονες πανεπιστημιακές υποδομές, εντός του αστικού ιστού.