Ολοκληρώθηκε η πεζοδρόμηση της οδού Κροκίου, στην συνοικία των Παλαιών του Βόλου, και παραδόθηκε προς χρήση στους πολίτες, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και ο ευπρεπισμός του πάρκου που βρίσκεται στο σημείο, με την απομάκρυνση του εγκαταλειμμένου περιπτέρου και την φύτευση λουλουδιών.
Οι εργασίες υλοποιήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και στοίχισαν συνολικά 18.000 ευρώ.