Στην παρουσίαση προτάσεων, σε παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, προχώρησαν χθες στελέχη της «Δημοκρατικής Συμπαράταξη», στο πλαίσιο του περιφερειακού συμβουλίου που έγινε στο Βόλο. Εκεί αναπτύχθηκε το πρόγραμμα «Ελλάδα» που έχει σαν στόχο την ανάπτυξη της χώρας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας