Την εγκύκλιο για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα δημοσίευσε στη Διαύγεια η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με τη δημοσίευση της εγκυκλίου ουσιαστικά ξεκινά η διαδικασία που επιτρέπει στους οδηγούς που έχουν θέσει τα οχήματά τους σε ακινησία να πάρουν πίσω τις πινακίδες πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας όχι για ολόκληρο το 2017 αλλά μόνο για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι το τέλος του έτους.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει γραπτό αίτημα στη ΔΟΥ, ενώ για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνεται υπόψη ολόκληρος ο μήνας που γίνεται η άρση ακινησίας. Χαρακτηριστικό είναι και το ακόλουθο παράδειγμα που δημοσιεύεται στην εγκύκλιο: Φορολογούμενος ζητά άρση ακινησίας οχήματος 1000 κυβικών εκατοστών το οποίο βαρύνεται με ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 120 ευρώ. Αν η αίτηση γίνει στις 20 Ιουνίου ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει άρση ακινησίας για τρεις μήνες πληρώνοντας 40 ευρώ. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα πρέπει να επιστρέψει τις πινακίδες στο τέλος Αυγούστου.