Θέμα χρόνου είναι πλέον να τοποθετηθεί στη Λάρισα το πρώτο ζεύγος υπόγειων ή βυθιζόμενων κάδων στο κέντρο της Λάρισας, μετά τις σχετικές αποφάσεις που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο.Η αρχή θα γίνει από την Τρίγωνη πλατεία, ενώ θα ακολουθήσει η τοποθέτηση κάδων κοντά στην Κεντρική πλατεία αφού το έργο της ανάπλασης της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου προβλέπει από τη συνολική εργολαβία τη προμήθεια τριών ακόμη ζευγών κάδων που θα τοποθετηθεί, ένα στο τέλος της οδού Κούμα, ένα απέναντι από το προηγούμενο σημείο και το τρίτο έξω από το κτίριο της Στρατολογίας. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι το 2018 σε όλο το κέντρο να υπάρχουν μόνον υπόγειοι κάδοι. Η εγκατάσταση συστημάτων υπόγειων κάδων αστικών απορριμμάτων έχει πολλαπλά οφέλη καθώς συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη, αναβαθμίζει αισθητικά το αστικό περιβάλλον, δεν επιτρέπει την επαφή με απορρίμματα ανθρώπων και ζώων, ενώ βελτιώνεται σημαντικά το μικροκλίμα στις περιοχές που εγκαθίσταται υπόγειος κάδος.