Ακόμη και στις 120 χιλιάδες στρέμματα μπορεί να αυξηθεί η καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα από 40 χιλιάδες στρέμματα που είναι σήμερα, καθώς το ενδιαφέρον των παραγωγών βαίνει αυξανόμενο.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ μέχρι σήμερα με τα αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά ασχολούνται περίπου 300-500 παραγωγοί, μόνο φέτος οι νεοεισερχόμενοι υπολογίζονται σε 100.
«Γνωρίζοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας και τις ιδιότητες των φυτών αυτών, με την κατάλληλη οργάνωση, υποστήριξη και θεσμοθέτηση, στο επόμενο διάστημα ο συγκεκριμένος κλάδος μπορεί να αναπτυχθεί σημαντικά. Και κυρίως να αναπτυχθεί όχι γενικά και αόριστα προς όφελος και μόνο αυτών που αξιοποιούν αυτές τις ιδιότητες των φυτών, αλλά και όλης της αλυσίδας από τον σπόρο μέχρι το τελικό προϊόν», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλης Αποστόλου παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του κλάδου αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα.