Πρόγραμμα θεραπευτικής Ιππασίας θα ξεκινήσει ο Δήμος Λάρισαιων σε συνεργασία με τον Ιππικό Όμιλο Λάρισας. Πρόκειται για μια συνεργασία, που θα προσφέρει τα οφέλη της θεραπευτικής ιππασίας δωρεάν σε όλους τους Λαρισαίους καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή ειδικών θεραπευτών και εθελοντών που είναι γνώστες ιππασίας. Τα μαθήματα θα γίνονται απογευματινές ώρες στον Ιππικό Όμιλο του Δήμου Λαρισαίων, που βρίσκεται στην περιοχή του Αλκαζάρ.