Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής έξω την περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής ζητούν να μην εξισωθούν με αναπληρωτές και με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτών, οι οποίοι δεν έχουν σπουδές ή και προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή. Ζητούν την άμεση απόσυρση της εν λόγω τροπολογίας και μαζικούς μόνιμους διορισμούς για να καλυφθούν οι χιλιάδες κενές θέσεις που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα.