Λάρισα Θα πληρωθούν 111216

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας καταβάλλονται στους 80 εργαζομένους των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαρισαίων, που έχουν προσληφθεί μέσω ΕΣΠΑ, οι μισθοί δυο μηνών (Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου), ενώ από τις υπηρεσίες καταβάλλεται προσπάθεια ώστε πριν το τέλος του μήνα, να καταβληθεί και ο μισθός Νοεμβρίου.
Η καθυστέρηση στην πληρωμή τους, όπως τονίζει η δημοτική αρχή δεν οφείλεται στο Δήμο Λαρισαίων, αλλά στις γραφειοκρατικές εμπλοκές που σχετίζονται με τις διαδικασίες που επέβαλαν οι ελεγκτικές αρχές για την καταβολή των χρημάτων από το φορέα διαχείρισης, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.