Λάρισα Ηλεκτρονική καταγραφή 111216

Την προσοχή των κτηνοτρόφων ώστε να καταγραφούν ηλεκτρονικά στο μητρώο έως τις 15 Δεκεμβρίου  επέστησε  εκ μέρους της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων, ο κ.Γίαννης  Κούκουρας.