Σε άσχημη κατάσταση βρίσκονται τα επαγγέλματα στον κατασκευαστικό τομέα, αναφέρει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντροδυτικής Θεσσαλίας, Νίκος Παπαγεωργίου. Η έντονη ύφεση που παρατηρείται στον κατασκευαστικό κλάδο οδηγεί σε συνολική κατάρρευση έναν κλάδο ο οποίος αποτελούσε πυλώνα ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στη χώρα μας