Αναμένεται να εκδοθεί η πρόσκληση για την πρόσληψη 1.882 ανέργων που θα στελεχώσουν τα Κέντρα Προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων, μεταξύ των οποίων και σε αυτό της Λάρισας.