Λάρισα Κόκκινα δάνεια και πλειστηριασμού 241016

Η προστασία της πρώτης κατοικίας αφορά μόνον τις οφειλές προς το δημόσιο και όχι εκείνες προς το κράτος, επισημαίνει το Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας,  ο πρόεδρος του οποίου κάνει λόγο για συνέχιση των πλειστηριασμών πολιτών που έχουν κόκκινα δάνεια.