Λάρισα Εκπαιδευτικό συνέδριο ΕΕΠΕΚ 241016

Με στόχο να προωθήσει τον γόνιμο και δημιουργικό διάλογο μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και να θέσει τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών αναφορικά με την υιοθέτηση οποιασδήποτε μορφής εκπαιδευτικής καινοτομίας πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας το 2ο Πανελλήνιο συνέδριο.
Στο συνέδριο που είχε και διεθνείς συμμετοχές, κύριες θεματικές ενότητες ήταν η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, η εκπαίδευση ανηλίκων, η εκπαιδευτική ρομποτική και τεχνολογία, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και άλλα