Ειδικό τέλος στη χρήση πλαστικής σακούλας μιας χρήσεως θα επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018, βάσει κοινοτικής οδηγίας που υπαγορεύει στις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη σταθερή μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων και την Εταιρεία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας διοργάνωσε την Πέμπτη 25 Μαΐου στη Λάρισα εκστρατεία ενημέρωσης για τη σταδιακή κατάργηση της πλαστικής σακούλας.