Στους καταναλωτές νερού, νοικοκυριά και αγρότες, «περνά» ο λογαριασμός των έργων που είτε έχουν γίνει στο παρελθόν είτε είναι σε φάση κατασκευής ή πρόκειται να κατασκευαστούν στο μέλλον καθώς στα νέα τιμολόγια ύδρευσης και άρδευσης θα συνυπολογίζεται και το κόστος απόσβεσης των έργων.
Όσον αφορά στους αγρότες με ιδιωτικές γεωτρήσεις, θα επιβαρυνθούν κι αυτοί με το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο θα είναι αναλογικό με την κατανάλωση νερού κάθε παραγωγού και χρέωση ανά κυβικό μέτρο. Το ποσό θα το εισπράττει ο δήμος, ο οποίος θα μετρά την κατανάλωση και θα το αποδίδει στο πράσινο Ταμείο αφού κρατήσει το 2,5% για τα διαχειριστικά έξοδά του. Το περιβαλλοντικό τέλος θα ορίζει ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Υδάτων. Σχετικές δηλώσεις κάνει στην TRT, ο πρόεδρος ΤΟΕΒ Πηνειού, Γιώργος Λαδόπουλος.