Λάρισα Ελευθερώνεται το Αρχαίο Θέατρο 031016

Στο θέμα της αξιοποίησης του κοινόχρηστου χώρου του Αρχαίου Θεάτρου της Λάρισας αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Δημ. Μαβίδης, ο οποίος παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών  που ακολουθούνται ώστε να προχωρήσει η ικανοποίηση ενός αιτήματος της πόλης που εκκρεμεί από το 1985.