Λάρισα Αντιδρούν για το παζάρι 031016

Ανακοίνωση εξέδωσαν από κοινού το Επιμελητήριο Λάρισας και ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας με την οποία καταγγέλλουν τη δημοτική αρχή ότι «δεν φροντίζει να τηρηθεί ο νόμος» σχετικά με τη διάρκεια λειτουργίας του παζαριού. Ο λόγος; Η παράνομη επέκταση της διάρκειας του παζαριού και φέτος. Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η διάρκεια των παραδοσιακών εμποροπανηγύρεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά συναπτές ημέρες.
Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Λαρισαίων, η διάρκειά της είναι επτά ημέρες, από 24 έως 30 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα δε με την ίδια απόφαση υπεύθυνος της διοργάνωσης του παζαριού είναι ο Δήμος Λαρισαίων.