Μετά από εισήγηση της διαχειριστικής επιτροπής της περιφέρειας Θεσσαλίας υπογράφτηκε σύμβαση από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό που αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η σύμβαση αφορά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια και ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στα 5.350.000 ευρώ.