Έως 70% επιχορηγούνται δήμοι και σύνδεσμοι δήμοι για έργα βελτίωσης αλλά και τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους για το έτος 2017.
Έως 50% ανέρχεται η επιχορήγηση για το κόστος σίτισης των ζώων (επισημαίνεται ότι το ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης των επιλέξιμων δαπανών προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό των δικαιούχων χρηματοδότησης).