Στα 63,39 ευρώ το στρέμμα καθορίστηκε η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα βιομηχανικής ντομάτας για το 2016. Το ποσό είναι σημαντικά αυξημένο από τα 55,84 ευρώ το στρέμμα του 2015, καθώς μειώθηκαν τα καλλιεργούμενα στρέμματα. Συνολικά, το 2016 θα διατεθούν συνολικά 3,2 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της βιομηχανικής ντομάτας.