Βόλος Βολιώτικες επιχειρήσεις εγκαταλείπουν την Ελλάδα 221016

Διαστάσεις μάστιγας λαμβάνει το φαινόμενο Βολιώτικες επιχειρήσεις να κλείνουν και να μεταφέρονται στη γειτονική Βουλγαρία και ιδίως σε πόλεις νότια της χώρας, οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα. Το ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι πλέον πέρα των μεγάλων εταιρειών ή πολυεθνικών που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα και μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία, τώρα ακολουθούν τον δρόμο της φυγής και μικρομεσαίες ή πολύ μικρές επιχειρήσεις