Την επόμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας αναμένει ο διοικητής του νοσοκομείου Βόλου, Ματθαίος Δραμητινός, ώστε να κάνει επίσημες ανακοινώσεις για το έργο του στεφανιογράφου. Σήμερα πάντως επανέλαβε την αισιοδοξία του (σχεδόν τη βεβαιότητα του), ότι η προμήθεια του στεφανιογράφου είναι διασφαλισμένη και πως σύντομα θα επικυρωθεί αυτή η εκτίμηση με τρόπο, ο οποίος δεν θα επιδέχεται αμφισβήτησης.