Εκρηκτικό είναι το πρόβλημα καθαριότητας των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ Βόλου. Από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2017 που έληξε η σύμβαση με τον εργολάβο, η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αποφάσισε να προχωρήσει σε διαγωνισμό, ο οποίος όμως δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα δεκάδες υπηρεσίες, όπως το Μητρώο και το Τμήμα Συντάξεων, που δέχονται καθημερινά εκατοντάδες πολίτες, να στερούνται καθαριότητας.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube