Σε δύο επίπεδα θα κινηθεί η επιδημιολογική μελέτη που θα αρχίσει να εκπονείται στο Βόλο, μέσα στο επόμενο διάστημα. Το πρώτο θα αφορά στην καταγραφή των περιστατικών καρκίνων και παθήσεων του αναπνευστικού και της καρδιάς τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει αύξηση στα εν λόγω περιστατικά και το δεύτερο επίπεδο θα αφορά στην καταγραφή ανάλογων παθήσεων σε άλλες πόλεις της περιφέρειας Θεσσαλίας, έτσι ώστε να γίνει σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου.