Στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βόλου και στα γραφεία της Γαλακτοβιομηχανίας ΕΒΟΛ, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος. Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της νεοσύστατης τριτοβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης, μετά την συγκρότηση του σε σώμα.