Στον προαύλιο χώρο του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας έχει εγκατασταθεί σταθμός μέτρησης της αέριας ρύπανσης. Ο σταθμός είναι καινούργιος, παραχωρήθηκε από την Δημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας και θα λειτουργήσει σε συνδυασμό με τον σταθμό που ελέγχεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε δέκα παραμέτρους, θα είναι σύντομα διαθέσιμα on line. Η τοποθέτηση του συγκεκριμένου σταθμού θα είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έως ότου εγκατασταθούν οι δύο νέοι σταθμοί μέτρησης, που θα προμηθευτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας έναντι ποσού 148.000€, από πόρους του Πράσινου Ταμείου. Να επισημανθεί ότι αν και τα χρήματα εγκρίθηκαν, η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα πρέπει να δημοπρατήσει το έργο, να ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία και στη συνέχεια να υποβάλει τον φάκελο για να λάβει το προαναφερόμενο ποσό.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube