Στις εκρηκτικές ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό, σε ότι αφορά στα κέντρα υγείας των νησιών των Βορείων Σποράδων, στέκεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στα Δημόσια Νοσοκομεία, με βάσει τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας.