Μεγάλης χρησιμότητας είναι το μηχάνημα λιθοτριψίας με λέιζερ που δώρισε στο Νοσοκομείο Βόλου ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου και ήδη σε διάστημα μιας εβδομάδας έγιναν οκτώ λιθοτριψίες σε ασθενείς, που γλίτωσαν πολυδάπανες μετακινήσεις σε νοσοκομεία εκτός Θεσσαλίας. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου και της ΕΒΟΛ βρέθηκε σήμερα στο γραφείο του διοικητή του Νοσοκομείου Ματθαίου Δραμητινού, όπου έγινε γνωστό ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου έκανε δωρεές ύψους 500.000 € το 2016, ενώ το νοσηλευτικό ίδρυμα έγινε αποδέκτης δωρεών ύψους 400.000 €.