Σεμινάριο για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σήμερα περίπου 80 καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων της Μαγνησίας, από κλιμάκιο γιατρών του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης έγινε γνωστό ότι οι μαθητές του Γυμνασίου Ευξεινούπολης Αλμυρού, ήταν το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα, που σε αντικατάσταση των σχολικών ωρών μαθήματος, έκανε επίσημο σεμινάριο με Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης.