Έτοιμη να θέσει σε εφαρμογή τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό για την φετινή αντιπυρική περίοδο, που ξεκινά από την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτωβρίου, είναι η πυροσβεστική Υπηρεσία του Βόλου. Για τη σωστή υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού θα χρειαστεί ωστόσο η συνδρομή των δήμων, όπου πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προετοιμασία και ετοιμότητα.