Άσκηση για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο 8ο Γυμνάσιο Βόλου, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο σχολείο. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, μετά την πρώτη φάση επιμόρφωσης των 70 εκπαιδευτικών που έχουν οριστεί από κάθε σχολείο, πραγματοποίησε σήμερα τη δεύτερη φάση εκπαίδευσης που περιελάμβανε τη χρήση μέσων πυρασφάλειας καθώς και την εκκένωση σχολικών αιθουσών σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς