Σε κατάσταση συναγερμού έχει θέσει τη νέα διοίκηση της ένωσης Βενζινοπωλών Μαγνησίας το πρόγραμμα Stage ΙΙ που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία υποδομών στα πρατήρια για τη διοχέτευση των αναθυμιάσεων των καυσίμων, εκτός των δεξαμενών. Το κόστος για τις συγκεκριμένες υποδομές εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει και τα 30.000 ευρώ, ανά πρατήριο, με αποτέλεσμα πολλοί επαγγελματίες του κλάδου που αδυνατούν να πληρώσουν αυτά τα ποσά να σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο λουκέτου.