Από τα Σκόπια, την Ινδία και το Πακιστάν προέρχονται οι περισσότεροι αλλοδαποί εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν σε αγροτικές κυρίως εργασίες σε περιοχές της Μαγνησίας. Η συντριπτική πλειοψηφία θα εργαστεί σε αγροτικές καλλιέργειες του Ανατολικού Πηλίου. Συνολικά, 4.100 αλλοδαποί εργαζόμενοι θα δουλέψουν στην περιοχή για το 2019, όπως αποφασίστηκε σε σημερινή σύσκεψη στην έδρα της περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας. Πρόκειται για συνανθρώπους μας που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και η πρόσληψη τους σε αγροτικές, κυρίως, περιοχές κάθε άλλο παρά επηρεάζει τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας για τους γηγενείς. Το αντίθετο μάλιστα. Αυτή η διαδικασία προσφέρει λύσεις στην προσπάθεια εξεύρεσης εργατών σε περιοχές όπου οι ντόπιοι εργαζόμενοι είτε δεν επαρκούν, είτε δεν επιθυμούν να δουλέψουν στα χωράφια.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube