Με παραίτηση απειλεί ο υπεύθυνος του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Μαγνησίας, αν δεν μεταφερθεί η υπηρεσία του σε χώρο όπου να μπορεί να λειτουργήσει όπως επιβάλλεται. Μετά τη μεταστέγαση της διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το συστεγαζόμενο ΚΕΣΥΠ μεταφέρθηκε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου της Δευτεροβάθμιας, όπου οι συνθήκες λειτουργίας είναι τριτοκοσμικές.