Με μεγάλη προσοχή και ευαισθησία αντιμετωπίζει η σχολική και πανεπιστημιακή κοινότητα της Μαγνησίας το θέμα των μαθητών ρομά, για τους οποίους υλοποιείται ένας σχεδιασμός για την παραμονή τους στο σχολείο και την απόκτηση γνώσεων που θα διασφαλίσουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση.