Δύο περίπου εβδομάδες προτού εκπνεύσει η προθεσμία του υπουργείου Οικονομικών για την τοποθέτηση POS από μια σειρά κλάδων ελεύθερων επαγγελματιών, τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας έχουν τοποθετήσει τις ειδικές συσκευές για τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, σε ένα μεγάλο ποσοστό. Πάντως, οι γιατροί διατηρούν επιφύλαξες για το μετρό, σε ότι αφορά στο θέμα των προσωπικών δεδομένων των ασθενών τους, ένα μεγάλο μέρος των οποίων δεν ζητά, προς το παρόν τουλάχιστον, να πληρώσει με ηλεκτρονικό τρόπο τις ιατρικές επιστέψεις.