Βόλος Πολύτιμο το έργο του Σπιτιού Γαλήνης στην ενορία Αγίας βαρβάρας 201216

Δεκάδες μερίδες φαγητού παρασκευάζονται καθημερινά από τις εθελόντριες του Σπιτιού Γαλήνης στην ενορία της Αγίας Βαρβάρας τη Νέα Ιωνία, όπου πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες και αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και στοιχειώδεις ανάγκες τους όπως η σίτιση.