Εξαιρετικά περιορισμένες είναι οι προσδοκίες των εμπόρων του Βόλου από την εαρινή περίοδο των εκπτώσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το καταναλωτικό ενδιαφέρον κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, παρά τα υψηλά ποσοστά των εκπτώσεων.