Με στόχο να εκφράσει ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις που κατατάσσονται στον δημοκρατικό χώρο και να διεκδικήσει με αξιώσεις στις επόμενες εκλογές τον Δήμο Βόλου, πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συνέλευση της δημοτικής κίνησης «Μαζί για το Βόλο» στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας. Στόχος είναι η δημοτική αυτή κίνηση να εκφράσει όλους τους πολίτες από την κεντροαριστερά μέχρι την άκρα αριστερά. Όπως αναφέρεται και στη διακήρυξη της, πρόκειται για μια αυτοδιοικητική παράταξη πέρα από κομματικές εξαρτήσεις. Με σκοπό τον σχεδιασμό μιας νέας αρχιτεκτονικής για την τοπική αυτοδιοίκηση, η δημοτική κίνηση «Μαζί για τον Βόλο» διεκδικεί μία πόλη ανθρώπινη, δημιουργική, καινοτόμα και συγχρόνως κοιτίδα πολιτισμού.